Aptis

Aptis เป็นชุดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และเป็นแบบทดสอบสำหรับวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษคลอบคลุม 4 ทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงไวยากรณ์และคำศัพท์ โดยผู้สอบจะต้องทำแบบทดสอบไวยากรณ์และคำศัพท์ก่อน แล้วจึงตามด้วยแบบทดสอบในทักษะที่ต้องการ ซึ่งการสอบ Aptis จะเริ่มจากชุดคำถามพื้นฐาน แล้วจึงตามด้วยส่วนที่ยากขึ้น โดยแต่ละส่วนของแบบทดสอบจะวัดระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C

แบบทดสอบ Aptis ยังแบ่งออกเป็น 4 ประเภทเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

1. Aptis General เป็นแบบทดสอบพื้นฐานซึ่งสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจหรือองค์กร

2. APTIS Advanced เป็นแบบทดสอบสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่า CEFR B1-C2 

3. Aptis for Teachers เป็นแบบทดสอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะ

4. Aptis for Teens เป็นแบบทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กอายุ 13-15 ปี โดยเฉพาะ

ค่าสอบ Aptis

 

ลงทะเบียน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

ช่วงเวลาที่ต้องการสอบ
ศูนย์สอบ : {{placeItem.placeName}}
จังหวัด: {{placeItem.provinceName}}
รอบเปิดสอบ: {{placeItem.countBooking}} รอบ
จำนวนที่นั่ง {{placeItem.seatReserve}}/{{placeItem.totalSeat}}
ว่าง
เต็ม

เลือกห้องสอบ

{{scheduleItem.roomName}} (ตึก{{scheduleItem.building}})
{{getScheduleTimeFormat(scheduleItem.dateStart, true)}}
{{getScheduleTimeFormat(scheduleItem.dateStart, false)}} - {{getScheduleTimeFormat(scheduleItem.dateEnd, false)}}
จำนวนที่นั่ง {{scheduleItem.seatReserve}}/{{scheduleItem.totalSeat}}
ปิดทำการจอง
ว่าง
เต็ม

ข้อมูลห้องสอบที่เลือก

ศูนย์สอบ ห้องสอบ วันที่ เวลา
{{(placeSelected != undefined) ? placeSelected.placeName : '-'}} {{roomSelected.roomName}} ({{roomSelected.building}}) - {{getScheduleTimeFormat(roomSelected.dateStart, true)}} - {{getScheduleTimeFormat(roomSelected.dateStart, false)}} - {{getScheduleTimeFormat(roomSelected.dateEnd, false)}} -
ชื่อศูนย์สอบ (โรงเรียน)
จังหวัด
จำนวนที่นั่งทั้งหมด
จำนวนที่นั่งคงเหลือ
[place_exam]

สนามสอบที่เปิด

ชื่อศูนย์สอบ (โรงเรียน)
จังหวัด
สังกัด
สายปัญญารังสิต
ปทุมธานี
สพม. ปทุมธานี
ปทุมวิไล
ปทุมธานี
สพม. ปทุมธานี
พิบูลวิทยาลัย
ลพบุรี
สพม. ลพบุรี
พัฒนานิคม
ลพบุรี
สพม. ลพบุรี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
สพม. เพชรบุรี
บ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม. เพชรบุรี
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
สพม. ชลบุรี ระยอง
พานทอง
ชลบุรี
สพม. ชลบุรี ระยอง
สิงห์สมุทร
ชลบุรี
สพม. ชลบุรี ระยอง
สามัคคีวิทยาคม
เชียงราย
สพม. เชียงราย
พานพิทยาคม
เชียงราย
สพม. เชียงราย
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เชียงราย
สพม. เชียงราย
เทิงวิทยาคม
เชียงราย
สพม. เชียงราย
วังทองพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์
วัดโบสถ์ศึกษา
พิษณุโลก
สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สตรีปากพนัง
นครศรีธรรมราช
สพม. นครศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สพม. นครศรีธรรมราช
สตรีทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
สพม. นครศรีธรรมราช
สิชลคุณาธารวิทยา
นครศรีธรรมราช
สพม. นครศรีธรรมราช
วิเชียรมาตุ
ตรัง
สพม. ตรัง กระบี่
กันตังพิทยากร
ตรัง
สพม. ตรัง กระบี่
สตูลวิทยา
สตูล
สพม. สตูล
นางรองพิทยาคม
บุรีรัมย์
สพม. บุรีรัมย์
พุทไธสง
บุรีรัมย์
สพม. บุรีรัมย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
บุรีรัมย์
สพม. บุรีรัมย์
ประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์
สพม. บุรีรัมย์
เลยพิทยาคม
เลย
สพม. เลย หนองบัวลำภู
ศรีสงครามวิทยา
เลย
สพม. เลย หนองบัวลำภู
ศรีสองรักษ์วิทยา
เลย
สพม. เลย หนองบัวลำภู
มุกดาหาร
มุกดาหาร
สพม. มุกดาหาร

ลงทะเบียน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้