ชุดสอบ

 • ทุกประเภท
 • English Placement Test
 • English Proficiency Test
Edusync-CEFR Level Test
 • English Proficiency Test

Edusync-CEFR Level Test

 • ราคา 2,000 THB (ราคานี้ยังไม่รวม Vat7%) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป จะมีการปรับราคาเป็น 2,500 บาท
 • Linguaskill 4 ทักษะ
  • English Proficiency Test

  Linguaskill 4 ทักษะ

 • ราคา 2,500 THB (ราคานี้ยังไม่รวม Vat7%)