ชุดสอบ

 • ทุกประเภท
 • English Placement Test
 • English Proficiency Test
Edusync-CEFR Level Test
 • English Proficiency Test

Edusync-CEFR Level Test

 • ราคา 2,500 THB (ราคานี้ยังไม่รวม Vat7%)
 • Linguaskill 4 ทักษะ
  • English Proficiency Test

  Linguaskill 4 ทักษะ

 • ราคา 2,500 THB (ราคานี้ยังไม่รวม Vat7%)