Website Under Construction

ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไชต์กำลังปรับปรุงระบบในการให้บริการ

ชุดสอบทั้งหมด

ศูนย์สอบมาตรฐาน

เครื่องมือต่างๆ เพื่อวัดคุณลักษณะก่อนเข้าเรียนหรืออบรม หรือประเมินตรวจสอบ การบรรลุผลตามเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หรือผู้เข้าร่วมอบรม ของรายวิชาและหลักสูตร

ชุดสอบทั้งหมด
about image

ข้อสอบล่าสุด

Linguaskill 4 ทักษะ

Linguaskill 4 ทักษะ

 • ราคา 2,000 THB
 • หลักสูตรฝึกอบรมล่าสุด

  ข่าวล่าสุด

  เว็บไชต์กำลังปรับปรุงระบบ
  • 24 Feb, 2023

  เว็บไชต์กำลังปรับปรุงระบบ

  เว็บไชต์กำลังปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไชต์กำลังปรับปรุงระบบทำให้ระบบการสั่งซื้อข้อสอบ …